A BIM kézikönyv első kötetének összefoglalója II.

Az előző bejegyzésben már írtam a BIM kézikönyvről, ami nem rég került publikálásra a Lechner Ödön Tudásközpont által.

Ez az összefoglaló pedig kiemeli a gyakorlatban már elterjedt BIM felhasználási módokat a kézikönyvre reflektálva, egy-egy példával szemléltetve.

 • A TERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA
  A teljesség igénye nélkül felsorolom, hogy mik azok a tervezést segítő funkciók a BIM-ben, amivel rengeteg időt és energiát spórolhat a tervező

  • lépcsőszerkesztés az előírásoknak megfelelően a tervező szoftverben beállított kritériumok alapján
  • akadálymentesítéshez speciális modellelemek megléte
  • tűzvédelmi előírásoknak megfelelőség ellenőrzése
 • TERVDOKUMENTÁCIÓ KINYERÉSE
  Az engedélyezési tervdokumentációhoz szükséges tervlapok, valamint a kiviteli tervek nagyrésze és az anyagkiírások is származtathatóak a BIM modellből. Egy központi szerverre dolgozva, lehetőség van rá, hogy több résztvevő ugyanazon az egy terven dolgozzon párhuzamosan valamint az Open BIM-ben elterjedt IFC fájlformátummal a szakági tervezők számára megoldható az adatcsere.
 • TERVELLENŐRZÉS
  Ha a tervdokumentáció nem 3D modell alapján készült, de a terv részleteiben modellezésre kerül a tervdokumentáció véglegesítése előtt, akkor ez a tervezési hibák feltárására igen hasznos lehet.
 • AKTUÁLIS ÁLLAPOT RÖGZÍTÉSE
  Az építkezés során a különböző fázisok elkészültével az aktuális állapot felmérésre kerül. Például a gépészeti csövek elburkolását megelőző állapotról vagy a szerkezetkész állapotról készült modell később a megfelelő teljesítés igazolásául szolgálhat illetve a későbbi felújításokhoz és átépítésekhez is hasznos.
 • SZERKEZETI ANALÍZIS
  Adatcsere lehetséges például az építészeti és tartószerkezetet készítő tervezők között, aminek az alapja például a Tekla és ArchiCAD-ből kiexportált IFC modell lehet.
 • TÉRBELI TERVEZÉSKOORDINÁCIÓ ÉS ÜTKÖZÉSVIZSGÁLAT
  Gépészeti modell és a tartószerkezet valamint az építészeti modell összevetésekor ellenőrizhető bármilyen ütközés pl. a szerkezet és a csövek között. Hamar fény derül a hibákra, amik így még a tervező asztalon javításra kerülhetnek, megelőzve a költségesebb építéshelyszíni javítást.
 • ÜTEMTERVEZÉS (4D BIM)
  ArchiCAD listák a kiválasztott elemek mennyiségeivel excel táblaként kiexportálhatóak. IFC alapon is átvihetjük a mennyiségeket egy Synchro Pro vagy VICO-hoz hasonló ütemező szoftverbe.
 • KÖLTSÉGBECSLÉS, KÖLTSÉGVETÉS (5D BIM)
  Szintén a listázás, ami a költségvetés elkészítésében segíhet, mivel a költség az egyes modellelemekhez könnyen hozzárendelhető a BIM modellben. Más országokban már bevett gyakorlat, hogy a költségvetéskészítő program érti a BIM modellben használt klasszifikációs struktúrát.
 • HELYISÉGGAZDÁLKODÁS
  Nem szükséges nagy részletességű BIM modell létrehozása. Az épület belső tereit reprezentáló zónákat tartalmazza. Alapja lehet a CAFM szoftverbeli BIM-modellnek.
 • ESZKÖZMENEDZSMENT
  Szintén alapja lehet a CAFM szoftverbeli BIM-modellnek viszont ez már egy nagyobb részletességű, bútorozott BIM modellt igényel.
 • MEGVALÓSULÁSI ÁLLAPOT RÖGZÍTÉSE
  Az elkészült épület geometriai felmérésén túl a szerkezet és eszközök tulajdonságait is tartalmazó modellelemek is szükségesek, azonban ezeknek az elvárt minimum LOD szintje még nem tisztázott.
 • SZABVÁNY MEGFELELŐSÉGI VIZSGÁLAT
  Egy IFC modell ellenőrzése például a Solibri Model Checker szoftverrel automatikusan elvégezhető a beépített (nemzetközi szabványokon alapuló) kritériumok alapján, de saját magunk által beállított szabályrendszer alapján is. Ellenőrizhető például az akadálymentesítés feltételei adottak-e illetve a túzvédelmi előírésoknak megfelelő-e a tervezett épület.

Kiemelném ezt a fontos ábrát a könyv utolsó lapjáról, amely az időrendjét szemlélteti a különböző felhasználási módoknak:

A BIM kézikönyv első kötetének összefoglalója I.

A BIM  & software oldalon található az előzménye ennek a bejegyzésnek. Ezen az oldalon, a fogalmak felsorolásán túl szemléltető ábrák is találhatóak.

A Június 22-én, a Lechner Ödön Tudásközpont által megjelentetett BIM Kézikönyv jó alapot ad azoknak a szakmabelieknek és beruházóknak, akik éppen ismerkednek a BIM-mel (Building Information Management).

A kiadvány kötetei:

 1. Kötet: BEVEZETÉS AZ ÉPÜLETINFORMÁCIÓS MODELLEZÉSBE
 2. Kötet: ÉPÜLETINFORMÁCIÓS MODELLEZÉS A GYAKORLATBAN
 3. Kötet: MŰSZAKI LEÍRÁS A BIM-ALAPÚ ALKALMAZÁSFEJLESZTÉSHEZ
 4. Kötet: BIM-SZABVÁNYOK

Az első kötetről:

A dokumentum célja

A Lechner BIM-kézikönyv első kötetének legfontosabb célja, hogy a BIM-alapú munkafolyamatokban használt fogalmakat egységesen definiálja, illetve közérthetően bemutassa, hogy milyen feladatokra, milyen keretek között lehet a BIM-alapú módszertant alkalmazni. Ez azért fontos, hogy az építőipari beruházások projektrésztvevői között kialakuljon egy egységes szakmai nyelvezet és reális igények, illetve reális vállalások mentén tudjanak a szereplők egymás között megállapodni a BIM-munkarészek tartalmát illetően.

Ezen túl az elérendő cél az, hogy a tervezőmérnökök kivétel nélkül képesek legyenek BIM-modellben tervezni, és a modell jelentse a tervdokumentáció alapját.

A BIM model alkalmazásával kapcsolatos célként megfogalmazható, hogy a jelenleg elterjedt módszer helyett, amikor egy-egy tervezési fázis lezárásakor alkalmazzák, inkább a tervezési folyamatba épülve, a referenciamodell-alapú tervezés eredményeként létrejövő koordinált részmodellek minőségellenőrzésére kellene használni.

A dokumentum tartalmára vonatkozó megjegyzések és összefoglaló

A fogalmak ismertetése hosszadalmas, viszont néhol kiemelik mi az amit a szaknyelvben esetlegesen tévesen használnak. Itt kiemelem azokat a fogalmakat amik megértése elengedhetetlen és a legtöbbet használt. (Itt nemzetközi szaknyelvet vettem alapul).

 • BIM :  „Building Information Modelling” & „Building Information Management” az utóbbit tömören fogalmazva : a BIM az épületek teljes életciklusa alatti folyamatok dokumentációját, résztvevők feladatait, résztvevők közötti együttműködési módokat és az ezekhez szükséges adatállományt jelenti
 • GUID: Globally Unique Identifier (globális egyedi azonosító) az IFC adarcseréhez
 • IFC – Industrial Foundation Classes, elterjedt fájlformátum, ami lehetővé teszi a modell megosztását a szakági tervezők között
 • OpenBIM: az OpenBIM-ben résztvevő szoftvergyártók általi különböző platformon készült tervek IFC formátumú adatcseréjét teszi lehetővé
 • 4D BIM-modell: 3D modell + időtényező
 • 5D BIM-modell: 3D modell + időtényező (munkanorma) + kötlség
 • 6D BIM-modell: 3D modell + energetikai és épületfizikai adatok
 • 7D BIM-modell: 3D modell + energetikai és épületfizikai adatok + épületüzemeltetéshez szükséges adatokMejegyzés: A britt NBS (British National Building Specification) nem különböztet meg 6D és 7D BIM-modellt, hanem 6D modellként nevezi meg a megvalósulási állapotot magába foglaló üzemeltetéshez szükséges adatokkal ellátott modellt (ref.: NBS honlapja , wikipédia)
 • Klasszifikáció: “A klasszifikáció meghatározza azokat a csoportokat, szűrési feltéteket, melyek segítségével a BIM- modellből kinyerhető információ strukturált formában jelenhet meg.” Angol példák: Uniclass, Uniclass 2015 szerinti klasszifikáció
 • LOD: A modellelemek részletességi szintjét leíró fogalom (lényegében LOG + LOI). LOD 100, 200, 300, 350, 400, 500 szinteket különböztetünk meg
 • LOG: A modellelemek geometriai részletességi szintjét határozza meg
 • LOI: A modellelemek nem grafikus információ tartalmának mennyiségét és minőségét határozza meg
 • BEP: BIM Execution Plan, A tervező cég által készített végrehajtási terv, ami része a szerződésnek. “Meghatározza a teljesítés pontos részeit és ütemezését, megjelöli a teljesítéshez köthető felelősöket”
 • EIR: Employer’s Information Requirements, a megrendelő készíti az ajánlattételi időszakban. “Az EIR meghatározza, hogy a megrendelő mire akarja a projekt során a BIM-modellt használni, ehhez milyen modelleket szükséges elkészíteni az egyes fázisokban, meghatározva azok részletezettségi szintjét és a hozzájuk tartozó követelményeket.”
 • CDE: Common Data Environment (közös adatkörnyezet), egy megosztó tárhely, ahol a projekt résztvevői adatcserét végeznek. Ennek a szabályait előre difiniálni kell, hogy milyen módon kell feltölteni az információt. Példa a megosztó platformra: Viewpoint, Asite, Dropbox, Microsoft Sharepoint, Google Drive
 • Amiről nem ír a kézikönyv, de nemzetközileg használt fogalom:
  BIM Levels: ezek a szintek mutatják a BIM adaptálásának szintjét Angliában. Mivel a BIM bevezetése a tervezés, kivitelezés és üzemeltetés folyamataiba különböző mértékben valósulhat meg egy-egy projektnél, így a BIM Levelek definiálásával egyértelmű a követelmény rendszer. Anglia jelenleg a BIM Level 2-t követeli meg.
 • BIM Level 2: A tervezés során létrejövő 3D modell központilag tárolt. Minden eleméhez egyértelműen van hozzárendelve a tulajdonosa és felelőse. A benne található információ standardizált (CDE használatával) és kiexportálható megosztásra az elterjedt fájlformátumokban.
 • BCF: BIM Collaboration Format  egy olyan fájlformátum, ami az IFC modelhez csatolt megjegyzéseket, képernyőfotókat is meg tudja jeleníteni, hogy megkönnyítse a kommunikációt a szakági tervezők között
A következő bejegyzés a BIM gyakorlatban elterjedt, különböző felhasználási módjaival fog foglalkozni példákkal szemléltetve.

ArchiCAD 22 – new CineRender features / újítások a CineRenderben

What’s new?

CineRender of the upcoming ARCHICAD 22 version is based on Cinema 4D R19 render engine. Here are the new feature list you will find in AC 22:

 • New Tone mapping post-effect
Tone Mapping post-effect

ARCHICAD 22 official video about Tone Mapping:

 • Stereoscopic renderings, using a dedicated camera:

Spherical camera, producing 360-degree or dome-renderings
Stereoscopic spherical renderings (combination of the 2 cameras)

Stereo spherical panorama

You don’t have to enable Stereoscopy in the Render Settings (even if you want to render the Spherical camera stereoscopically). A spherical camera (360° view) has special stereoscopic settings.

Spherical scene example on Youtube:

ARCHICAD 22 official video about spherical camera:

 • Optimized performance, including speedups for Standard Renderer

Tovább az összefoglalóhoz magyarul:

Continue reading “ArchiCAD 22 – new CineRender features / újítások a CineRenderben”

Light + Building Frankfurt 2018

With the below photos, I’m going to provide an insight to the Frankfurt Light + Building Trade Fair.

Same as last year, there were plenty of visitors on the first day already.

Be prepared to the large amount of halls and long time you need to commute between them from A to B. Keep you wish-list on hand and do some research on the exhibitor before you want to approach them.

On my wish-list, there were only the new exhibitor’s award winning lighting fixtures since I was attending only the first day.  Here it is:

 1. Pong lamp ( by Nyta)
 2. COS (by Konead Weinhuber Design GmbH) : the staff was very friendly here and explained many things about their innovation and new lamp called COS. COS lamp’s position is adjustable vertically and horizontally  and even its color temperature can be changed to warmer or cooler. The price for the 3 lamps model around 2.200 Euro.
  Image source: http://www.komot-design.de

  The SPIN lamp by Konead Weinhuber Design GmbH

  Image source: http://architonic.com
 3. Lighting Passion 4 wood has the following solution for the shades made of wood veneer sheet. I’ve found it unique in a way and stylish too.

  Company website: http://www.passion4wood.be
 4. Mosaic LED pane (volatiles lighting GmbH) : This looked disappointing in real life since the LED lights were clearly visible which resulted to a ‘pixelated’ look
 5. Accidentally I came across with the booth of Patinas Lámpa Kft.  Their products have an art-deco style which goes well in theatres or restaurant. Interestingly all lamps have had the  ‘handmade’ label on it.

Post in Hungarian:

Continue reading “Light + Building Frankfurt 2018”

Looking back at Light + Building Fair 2016

Since I will attend the Light + Building Fair Tomorrow in Frankfurt, now, I look back at the event I attanded in 2016.

The Light+Building 2016 trade fair in Frankfurt Messe was accompanied by the 8th Luminale Lighting Culture Biennale. This event is unique because it is organised for both experts and the non-professional public.

I’ve arrived at around 2 pm on 15th March to Messe Frankfurt. [I’ve spent there only a half a day only]. Since the building complex of the Messe is constituted of at least 11 large halls on a huge area, there was easier to stay in one conference room for the whole afternoon and not to spent much time with moving to different halls.

I attended on three presentations organised by the Federation of International Lighting Designers (FILD). This, one day event, titled by ‘Seeing light, Understanding light!’ , was about emotions, moods and wellbeing influenced by lighting. To understand the relationship between humans and the light, first of all, professionals need to understand how light works, then, this knowledge can be integrated into our design work.

First presentation was about ‘ Buildings and spaces defined by luminance’ and held by Frank Vetter from Munich.

About the second one: ‘Light and emotions’ , held by Reinhard Vedder.

Here are the design work of Mr. Vedder which was presented on the conference:

1 ) ALLIANZ Arena, Munich

Image source: https://allianzdeutschland.de

The arena facade is constructed of 2,874 ETFE-foil air panels… The panels are lit for each game with the colours of the respective home team—red for Bayern Munich, blue for TSV and white for the German national football team. White is also used when the stadium is a neutral venue, like the 2012 UEFA Champions League Final. Other colours or multicolour or interchanging lighting schemes are theoretically possible.

With electricity costs for the light of about 50 Euros (75 USD) per hour only, the construction evolved such luminosity that in clear nights the stadium can easily be spotted even from Austrian mountain tops, e.g. from a distance of 50 miles (80 km). (Source wikipedia)

2) Molecular Imaging center, Abu Dhabi:

Image source: https://www.clevelandclinicabudhabi.ae

 

Mr. Vedder was also speaking about the importance of the lighting quality. He also explained why online shopping is still not as popular. Consumers go into shops where they see products in natural like lighting. The most popular effect is the snow white with the warm touch of the morning sun.

The third presentation, titled: “Back to the Future” ,  was about lighting of public places in cities. Focused more on the incorrect lighting solution in Dresden.

As an example, Mr. O’Brien showed his design work for the market place in Freiberg:

Image source: http://www.ruairiobrien.de/

My photos from the 2016 event:

Spanish hospitality in French style – Bordeaux, France

Location: Downtown, Bordeaux, France 

The interior with the original wooden flooring, stove, the shutters and big windows introduced me to the ‘Bordelais’ style . The room was cozy due to the well-thought-out details: candles, paintings on the wall, the bed linen.

The hospitality of the Spanish owner was exceptional. Every morning she made the breakfast for me and talked a lot about interesting stories. She also gave good recommendation about what to visit in the area, so I was lucky to make it to Saint-Emilion vineyards before I moved on to Strasbourg.

Image source: https://www.airbnb.com/rooms/13009290
Image source: https://www.airbnb.com/rooms/13009290
Image source: https://www.airbnb.com/rooms/13009290
Image source: https://www.airbnb.com/rooms/13009290
Staircase in the apartment block The house was built of large stone blocks which was left as a rough surface in the kitchen

BnB: French chic in Bel Aspect château

Location: Bel Aspect, 11410 Salles-sur-l’Hers, France

It’s easy to find this castle despite the remote location which is half an hour driving from Toulouse or Carcassonne. The place is just perfect for a laid-back getaway. There are no disturbing highway or any noise near this property.

+ The calm and relaxing atmosphere I like the most

+ the room and facilities are furnished according to the chic French-style what you would expect

+ there is plenty of space at the dining area and lounge of the orangerie, so you can freely decide to have the breakfast on your own or if you would like to have the company of other guests

+ the garden and surrounding nature is romantic also with chickens and there is also a pool at the backgraden

– on Sundays or on bank holidays the supermarket or restaurant is 20 minutes driving from this place. Plan your meal beforehand!

As a side note regarding the renovation work and interior: I was lucky to get some insight about the renewal work from the owner. There were still ongoing interior work last April. All new materials have high-end luxury quality selected with care. Muriel was talking about the new marble flooring in the dining hall and she has had a story about every new item, like the bath tub in the suite for honeymoon or the leather couch in one of the main rooms. My experience with the BnB is based on the wonderful long-weekend I spent in the orangerie room, I haven’t stayed in the castle though.

The orangerie is a smaller modern building attached to the castle. It has had several rooms on the ground floor with windows facing to the garden. I haven’t used the blinds in the en-suite bathroom when I was relaxing in a hot bath and it was still a private place where noone could see me.

Image source: https://www.airbnb.com/rooms/3744802
Image source: https://www.airbnb.com/rooms/3744802 En-suite in the orangerie
Image source: https://www.airbnb.com/rooms/3744802
Image source: https://www.airbnb.com/rooms/3744802 En-suite bathroom in the orangerie
Image source: https://www.airbnb.com/rooms/3744802 Dining area in the orangerie
Image source: https://www.airbnb.com/rooms/3744802 The garden
Image source: https://www.airbnb.com/rooms/11854575 Main en-suite room in the castle

Special guests in an artist’s home – Aix-en-Provence, France

Marielle and José live in a beautiful small mansion. I really loved my stay in Aix and José’s place could help me immerse into the atmosphere of this French town.

After arrival, the host served coffee and we were chatting about what to visit in the town and where to eat. José was telling everything about Aix. How the people live there and what main events they have at summer. Our conversation was mostly in French and I was happy to find someone who is patient enough to wait for me to refresh my French vocabulary 🙂

Until José’s wife, Marielle arrived and showed me the room, I was sitting on the antique coach in the dark living room. The curtain was not fully open, so it resulted to this gloomy atmosphere. The paintings and drawings laying around and hanged on the wall, looked dramatic in the darkness. Nevertheless, I found the place  peaceful and quiet. I could clearly hear the clock beating.

In half an hour, the lady came and I followed her to our room. The large key was telling something about the age of the house. The furniture looked antique and had good quality.

She assured that the whole bathroom is especially for us. Although it was not ensuite, we were and showed the towels. There were special soap from Marseille and scents from Provence in the bathroom.

Things I liked + / Things I didn’t like -:

Continue reading “Special guests in an artist’s home – Aix-en-Provence, France”

Heimtextil and interior design EXPO review

As I was visiting the Heimtextil 2018 expo at Frankfurt am Main, Messe I want to share my photos and notes to give some insight from the event.

There was a presentation held by Kate Franklin (from FranklinTill) at 2 pm on Wednesday titled: “The future is urban”.
Main topics: Soft Minimal, Perfect imperfection, Co-living & Co-working, Maker’s space like Opendesk, Biophilia, Re-made space (reuse of recycled materials)

A few examples grabbed from the presentation:
– 13 m2 Flat by Studio Mama

Image source: http://www.studiomama.com/13m2-house

Urban nomad furniture by Hannabi

Itaca furniture system for nomads by Elena Bompani

co-living in ‘Old Oak’ London by The Collective

co-working, a house for creatives: Alma in Stockholm

My personal opinion on this:

Digital nomads, tiny homes, co-living and co-working is clearly a trend which will dominate our industry. The main reason is the housing problem in big cities which provide the workplace but less and less available homes for rent.

In the video linked above, it was mentioned that “by the end of this century, almost all of us will live in cities”. I believe we won’t see this happening. First of all because as soon as I will have the possibility to work remotely, I will take this opportunity and move out to the country side. This is just my personal taste but I think I’m not the only one who likes calm atmosphere closer to the nature.

Co-living and workshops, maker space can be a good thing though. I love to see that there is market for unique (not mass produced) products and craftsmanship can raise again.

INTERIOR – HOSPITALITY EXPO at Frankfurt Messe

Today, I’m on vacation officially 🙂
I take a small break from daily madness and going to attend the INTERIOR.ARCHITECTURE.HOSPITALITY EXPO at Frankfurt Messe which will be also chaotic!

Pictures will follow!